Informacja o projekcie pt." Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń"

poniedziałek, 17 listopada 2014 14:15
Drukuj

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.: ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 90.254,00 zł”.

 

 

 

Kotuń dn. 17.11.2014 r. Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak