Informacja o formie dopfinasowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń

Drukuj

Gmina Kotuń informuje:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kotuń jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 537.756,00zł