My się zmian nie boimy - projekt w partnerstiwe z Fundacja Rozwoju Demokracji Loklanej

Drukuj

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

W skład Partnerstwa wchodzą:


Cel projektu:

 

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

Działania:

 

Realizacja projektu wynika z inicjatywy partnerskich gmin, które chciałyby dopasować funkcjonowanie swoich urzędów do europejskiego standardu oraz koncepcji good governance. Na przestrzeni dwuletnich działań projektowych zostanie zrealizowanych:


Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

 

Kierownik Projektu:
Agnieszka Jędrych – tel. (22) 351 93 16

Projekt „My się zmian nie boimy” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr konkursu: 1/POKL/5.2.1/2011
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/12-00
Budżet: 1 595 012,33 PLN

link do strony projektu